Släktforskning

FORSKNING utförd och sammanställd av Gunnar Ekman

Sedan sommaren 1994 ägnar jag tid åt släkt- och hembygdsforskning. Forskningen omfattar huvudsakligen områden inom Ångermanland, Medelpad, Norrbotten, Gästrikland, Bergslagen, Småland och Östergötland.
Några av de släkter som jag utreder är: Ekman (Härnösandssläkten), Pierrou, Herou, Gode, Köhler, Söderberg (Råneåsläkten). Jag är också intresserad av Smeds- och Vallonforskning och bruksnäringen i Bergslagen- och Gästrikland.

Det primära syftet med denna hemsida: är att presentera forskningsresultat. Dessa sidor är därför riktade till de "släktingar" och andra intresserade som vill ta del och kanske lämna bidrag till framtida "släktböcker".

Medlemskap i:
Sveriges Släktforskarförbund
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)
Sällskapet vallonättlingar
Johan Nordlander sällskapet
Föreningen för smedsläktsforskning (FFS)

All information som finns tillgänglig är naturligtvis preliminär och under arbete, det betyder att ny resultat hela tiden tillkommer.


Personregister
För närvarande Valbo socken (X)
Registren är fria att använda. Var medveten om att de inte är kompletta, att tolkningsproblem finns, och att bl.a. dopvittnen inte är inlagda pga tidsbrist. Var vänlig meddela eventuella felaktigheter och komplettera gärna uppgifterna.


Hoppas att du finner något av intresse.

GunnarEkman

Gunnar Ekman

haplogrupp Y:
I1 - Y23448 (I1a1b3a1a)
haplogrupp MtDNA: I4a1