Gunnar Ekman Släktforskning

Textarkiv

Israel Ekman ansökan till tjänsten som trumslagare i Härnösand stad år 1758

Härnösands rådstugurätt och magistrat

Tingsprotokoll. år1818
För inbrottsstöld straffade Husmannen Erik Jansson vid Mackmyra, Valbo sn.

Urtima Vårting 1818 Hille-Valbo tingslag Gästriklands domsagas häradsarkiv Dombok 1818. Ala: 122 Avskrift utförd av Gunnar Ekman, 980929.

Sollefteå tingslag, dombok AIa:114. 1867 den 6 november No22

Pigan Anna Catharina Hansdotter i Bodvill Drängen Olof Nilsson i Bodvill

Avskrift ur Sollefteå tingslag vinterting 1867 den 3 april (AIa:vol.113) No43.
Anna Catharina Hansdotter i Bodvill Olof Nilsson ibm

I parternes personliga närwaro, Kdn i rättegången biträdd af sin Broder, Torparen Hans Ödén i Österrå, företogs uppskjutna målet no 63 i domboken för näste års HT emellan pigan Anna Catharina Hansdotter i Bodvill och Drängen Olof Nilsson i /samena/ by, Sde ang barnuppfostringsbidrag;

Utdrag ur protokoll no65 Sollefteå tingslag Höstting 1865. Den 8 december 1865

/S.d./ Till detta ting hade Johan Andersson i Höfven utverkat sig stämmning å Gästgifvaren Nils Olof Rosén jemte dennes döttrar Henrietta och Sara Brita Rosén, äfvensom drängen Olof Billfors, alla i Rösta med yrkande om ansvar för oloflig försäljning af bränvin;

Utdrag ur protokoll no73 Sollefteå tingslag Vårting 1866. 1866 27 April

Wid uprop af upskjutnamål nr 65. /../ för näste års HT mellan Bonden Johan Andersson i Höfen Kärande samt Gästgivare Nils Olof Rosén och hans döttrar Henrietta och Sara Brita samt drängen Olof Billfors, alla i Rösta /Kdr/, ough oloflig försäljning af brännvin

Larsla - ett Roslagstorps historia.

Uppsats av Maria Nilsson Katedralskolan, Uppsala 1980